Inschrijving leden Belgische clubs

Leden van Belgische clubs die inschrijven voor eind november en dit voor alle 5 dagen doen dit via O'Punch (en dus niet via hun club); voor alle andere inschrijvingen (niet alle dagen of in december) gaat dit via Orienteering Online.