Laatste informatie

Zoals jullie weten hadden alle clubs nieuw materiaal besteld bij SportIdent om deze Sylvester glans bij te zetten. Jammer genoeg heeft SportIdent problemen met een van zijn leveranciers en kon het materiaal niet tijdig geleverd worden. Om ons uit de nood te helpen heeft SportIdent ons materiaal uitgeleend maar spijtig genoeg heeft dit materiaal geen kniptangen om te gebruiken als back-up. We vragen dat je extra aandacht schenkt aan de audio feedback die een goede registratie bevestigt. De Sylvesterwerkgroep heeft in samenspraak met de jury beslist dat de posten uit het bos pas zullen uitgelezen worden als er 5 of meer deelnemers problemen hebben met dezelfde post. We rekenen op jullie begrip.

Onze jongere deelnemers (- 10 jarigen) hebben geen starttijd gekregen; zij kunnen dus zelf hun starttijd kiezen maar moeten wel de instructies van de startverantwoordelijke volgen (en dit om een eerlijke wedstrijd te garanderen). Aan de start liggen postbeschrijvingen in het Nederlands, het Engels en het Frans. Zorg er voor dat je de juiste neemt!!! Begeleiders mogen ook een kaart nemen.

Noodnummer tijdens de Sylvester: 0032 474 77 90 44