Voorbereiding verloopt volgens plan

Al het voorbereidende werk verloopt volgens de planning.

De kaarten zijn volledig herzien, de accommodatie is vastgelegd en de baanleggers zijn er mee gestart om zo van de 30e editie van de Sylvester een succes te maken.