Informatie 2018

Meer info

info@sylvester5.be

Omlopen

  Categorieën AFSTAND  LD AFSTAND  MD
1 HE 8500m 6800m
2 DE 7000m 5000m
3 H20, H21, H35 7500m 6000m
4 H-18, H40, H45 6500m 5200m
5 D21, HB, H-16, H50 5500m 4600m
6 D-18, D-20, D35, D40, H55 5000m 4200m
7 H60 4500m 3800m
8 DB, D-16, D45, D50, H-14 4000m 3500m
9 D-14, D55, D60, H65 4000m 3300m
10 D65, H70 3300m 2500m
11 D70, D75, D80, H75, H80, H85 3000m 2200m
12 D-12, H-12 2800m 2600m
13 D-10A, H-10A zonder begeleiding; D-10B, H-10B met begeleiding 2500m 2000m
14 LD (Long Difficult), registratie ter plaatse 7500m 7000m
15 SD (Short Difficult), registratie ter plaatse 4500m 4500m
16 SE (Short Easy), registratie ter plaatse 5000m 5000m
17 Kinder-O, registratie ter plaatse +/- 1300m +/- 1300m
18 Wandel-O (Kort), registratie ter plaatse; ??? (nog in bespreking) 3000m  
19 Wandel-O (Lang), registratie ter plaatse; ??? (nog in bespreking) 5000m  

Registratie

 • Voor leden van VVO en FRSO die 5 dagen deelnemen: per club via de clubverantwoordelijke via OLCO via info@sylvester5.be.
 • Voor leden van VVO en FRSO die minder dan 5 dagen deelnemen: per club via de clubverantwoordelijke via www.orienteeringonline.net
 • Voor anderen (niet-VVO-clubs en niet-FRSO-clubs): bij voorkeur via de club of individueel via www.orienteeringonline.net
 • Registratie vóór 01/12: goedkoopste tarief.
 • Registratie na 01/12 tot uiterlijk 15/12: duurder tarief.
 • Registratie ter plaatse (de dag zelf) alleen mogelijk voor de omlopen SD (Short Difficult), LD (Long Difficult), SE (Short Easy) en Kinder-O.
 • De deelnemerslijst is zo spoedig mogelijk en ten laatste vanaf 12/12 via www.sylvester5.be beschikbaar.
 • D/H -10 die begeleid worden dienen zich in een aparte reeks (B-reeks) in te schrijven en de naam van hun begeleider mee te delen via info@sylvester5.be; de begeleiders krijgen een vroege starttijd, alsook een (gratis) exemplaar van de omloop D/H-10. D/H -10 die één of meerdere keren begeleid worden, kunnen niet meer geklasseerd worden in het eindklassement.

Inschrijvingsgeld

  Categorie inschrijvingsgeld huur EMIT-badge**
Registratie vóór 01/12

D/H-18

D/H+18

€ 7,00/dag

€ 10,00/dag

€ 2,00/dag

€ 2,00/dag

Registratie vóór 01/12 - 5 dagen

D/H-18

D/H+18

€ 30,00

€ 40,00

€ 10,00

€ 10,00

Registratie van 01/12 tot UITERLIJK 15/12

D/H -18

D/H +18

€ 9,00/dag

€ 11,00/dag

€ 2,00/dag

€ 2,00/dag

Registratie van 1/12 tot UITERLIJK 15/12 - 5 dagen

D/H -18

D/H +18

€ 40,00

€ 50,00

€ 10,00

€ 10,00

Registratie ter plaatse SD, LD, SE

W/M-18

W/M+18

Kinder-O

Wandel-O

€ 8,00/dag

€ 10,00/dag

€ 1,00/dag

€ 3,00

€ 2,00/dag

€ 2,00/dag

-

€ 2,00/groep

** Er wordt een waarborg gevraagd van € 50 voor de huur van een EMIT-badge. Gelieve het waarborgbedrag niet te storten maar in cash mee te brengen. Bij inlevering van de EMIT-badge wordt de waarborg terug gegeven. Een identiteitskaart, een rijbewijs of een credit-card kan eveneens in pand gegeven worden.

 • Betaling per overschrijving uiterlijk op 15/12 (niet voor VVO- en FRSO-clubs, zij betalen via de club) naar VVO vzw, Koolmijnlaan 185, 3582 Beringen, Belgium.
  CRELAN Bank - IBAN: BE62 8538 8156 8061 - BIC: NICABEBB
 • Adres bank: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.
 • Registratie is enkel geldig na volledige betaling. Eventuele bankkosten dienen door de deelnemers zelf betaald te worden.
 • Deelnemers uit niet-euro-landen kunnen mits voorafgaandelijk akkoord via info@sylvester5.be ter plaatse in cash (geen credit-cards) betalen.

Competitie Centrum "CC"

Openingsuren van het secretariaat en voorziene startperiode

DAG van

start

van... tot...

tot
d1 26/12 09.00 u 11.00 u - 13.30 u 15.30 u
d2 27/12 08.30 u 10.00 u - 12.30 u 14.30 u
d3 28/12 08.30 u 10.00 u - 12.30 u 14.30 u
d4 29/12 08.30 u 10.00 u - 12.30 u 14.30 u
d5 30/12 08.30 u 10.00 u - 12.30 u 15.30 u

Start

 • Er zal slechts in uitzonderlijke gevallen rekening gehouden worden met specifieke aanvragen voor de starttijden (vliegverkeer, werk, begeleiding kinderen), aan te vragen vóór 1/12 via info@sylvester5.be
 • De back-uplabels (voor alle dagen) van leden van VVO- en FRSO-clubs kunnen persoonlijk afgehaald worden op de eerste dag van de Sylvester.
 • De back-uplabels van buitenlandse deelnemers zijn mits volledige betaling verkrijgbaar op het secretariaat.
 • De postenbeschrijving van alle omlopen zijn ter beschikking aan de start (-2 min.).
 • De lopers bieden zich ten laatste 5 minuten voor hun starttijd aan de start aan, voorzien van een volledig zichtbaar Sylvester5-2017-borstnummer en een EMIT-badge met vastgekleefd back-uplabel; op -3 min stappen ze de startzone binnen en lezen hun EMIT-badge in in de MTR waar naam, EMIT-nummer en back-uplabel worden gecontroleerd; op -2 min nemen ze zelf de postenbeschrijving en "ledigen" ze hun EMIT-badge; op -1 min neemt de loper plaats bij de juiste kaartenbak en vertrekt op het startsein (5de biep).
 • Elke loper is zelf verantwoordelijk voor het initialiseren/ledigen van zijn EMIT-badge.
 • Starttijden worden om geen enkele reden gewijzigd.
 • Laatstarters volgen de aanwijzigingen van de startploeg/startverantwoordelijke.
 • De starttijden zijn te raadplegen op de websites www.sylvester5.be, www.helga-o.com en www.orientatie.org

Finish

 • Eénmaal de aankomstlijn overschreden is, is de wedstrijd beëindigd.
 • Elke loper is persoonlijk verantwoordelijk voor het stoppen van zijn looptijd op de aankomstlijn en het uitlezen van zijn EMIT-badge na de aankomst op het wedstrijdsecretariaat en dit voor het sluiten van de controles.
 • Indien bij het uitlezen van de EMIT-badge blijkt dat de deelnemer niet geklasseerd is moet de back-uplabel onmiddellijk afgegeven worden zodat de wedstrijdjury achteraf een onderzoek kan doen. Achteraf worden geen back-uplabels meer aanvaard.

Uitslagen

 • De wedstrijduitslagen worden uitgehangen in het CC.
 • De definitieve uitslagen worden op de VVO-website (www.orientatie.org) en de Sylvester-website (www.sylvester5.be) geplaatst.
 • Voor de -10j die één of meerdere keren begeleid worden, wordt geen eindklassement gemaakt.
 • Voor de omlopen SD, LD, SE wordt enkel een dagklassement gemaakt.

Resultaatverwerking

 • Elke deelnemer krijgt elke wedstrijd punten toegekend volgens het Schots systeem (de winnaarstijd wordt gedeeld door de looptijd en dit quotiënt wordt vermenigvuldigd met 1000; afronding gebeurt naar boven. De winnaar behaalt dus 1000 punten).
 • De 4 beste puntenresultaten per deelnemer komen in aanmerking voor het eindklassement.
 • Deelnemers die minder dan 4 wedstrijden meedoen, worden ook opgenomen in het eindklassement.

Prijsuitreiking

 • De prijsuitreiking heeft plaats op 30/12 om 14u in het CC van de laatste wedstrijd. De eerste drie van elke categorie in het eindklassement winnen een prijs.
 • D/H -10 ontvangen allemaal een prijs.
 • Voor de omlopen SD, LD, SE en kinder-O is er geen prijsuitreiking voorzien.

Jury en klachten

 • De namen van de jury (+ de reserven) worden iedere dag uitgehangen in het wedstrijdsecretariaat.
 • De beslissingen van de wedstrijdjury zijn definitief.
 • Elke klacht dient schriftelijk, op het wedstrijdsecretariaat te worden afgegeven ten laatste 2 uren na de laatste start van de betreffende etappe. Voor de laatste etappe: tot 15 minuten na publicatie van de definitieve uitslag.

Wedstrijdinformatie

 • De internationale IOF-reglementen worden toegepast.
 • Het EMIT-systeem wordt gebruikt. Diegenen die nog geen EMIT-badge hebben, kunnen er één huren op het secretariaat (vooraf te reserveren!).
 • De backup-labels dienen vastgekleefd op de EMIT; plakband is ter beschikking op het secretariaat en aan de start.
 • Sluiting der controles: 2 uren na de laatste start. Om opgenomen te worden in de uitslag is het noodzakelijk de EMIT-badge uit te lezen binnen de 2 uren. Nadien aanpassen is niet meer mogelijk! Deze lopers worden als "did not finish" genoteerd.
 • Respecteer onze natuur en hou het bos en de aankomstzone netjes.
 • Alle deelnemers moeten beschikken over een eigen verzekering. VVO-leden zijn verzekerd voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid via hun club.
 • De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor opgelopen of geleden schade, ook niet tegenover derden. Hetzelfde principe geldt tegenover alle boseigenaars, gemeentelijke verantwoordelijken en ambtenaren van het "Agentschap voor Natuur en Bos".

Veel geluk en oriënteringsplezier!