Informatie 2020

Editie 2020 is geannuleerd!!!

Meer info

info@sylvester5.be

Omlopen

  Categorieën AFSTAND  LD
1 HE 8500m
2 DE 7000m
3 H20, H21, H35 7500m
4 H-18, H40, H45 6500m
5 D21, HB, H-16, H50 5500m
6 D-18, D-20, D35, D40, H55 5000m
7 H60 4500m
8 DB, D-16, D45, D50, H-14 4000m
9 D-14, D55, D60, H65 4000m
10 D65, H70 3300m
11 D70, D75, D80, H75, H80, H85 3000m
12 D-12, H-12 2800m
13 D-10A, H-10A zonder begeleiding; D-10B, H-10B met begeleiding 2500m
14 LD (Long Difficult), registratie ter plaatse 7500m
15 SD (Short Difficult), registratie ter plaatse 4500m
16 SE (Short Easy), registratie ter plaatse 5000m
17 XS (Extra Short), registratie ter plaatse 2500m
18 Kinder-O, registratie ter plaatse +/- 1300m

Registratie

 • Voor leden van OV en FRSO die 5 dagen deelnemen: via O'Punch tot uiterlijk eind november; indien niet alle dagen deelgenomen wordt of registratie in december = inschrijven via www.orienteeringonline.net
 • Voor anderen (niet-OV-clubs en niet-FRSO-clubs): bij voorkeur via de club of individueel via www.orienteeringonline.net
 • Registratie vóór 01/12: goedkoopste tarief.
 • Registratie na 01/12 tot uiterlijk 15/12: duurder tarief.
 • Registratie ter plaatse (de dag zelf) alleen mogelijk voor de omlopen SD (Short Difficult), LD (Long Difficult), SE (Short Easy), XS (Extra Short) en Kinder-O.
 • De deelnemerslijst is zo spoedig mogelijk en ten laatste vanaf 18/12 via www.sylvester5.be beschikbaar.
 • D/H -10 die begeleid worden dienen zich in een aparte reeks (B-reeks) in te schrijven en de naam van hun begeleider mee te delen via info@sylvester5.be; de begeleiders krijgen een vroege starttijd, alsook een (gratis) exemplaar van de omloop D/H-10. D/H -10 die één of meerdere keren begeleid worden, kunnen niet meer geklasseerd worden in het eindklassement.

Inschrijvingsgeld

  Categorie inschrijvingsgeld huur SI-vinger**
Registratie vóór 01/12

D/H-18

D/H+18

€ 9,00/dag

€ 12,00/dag

€ 2,00/dag

€ 2,00/dag

Registratie vóór 01/12 - 5 dagen

D/H-18

D/H+18

€ 35,00

€ 45,00

€ 10,00

€ 10,00

Registratie van 01/12 tot UITERLIJK 15/12

D/H -18

D/H +18

€ 11,00/dag

€ 15,00/dag

€ 2,00/dag

€ 2,00/dag

Registratie van 1/12 tot UITERLIJK 15/12 - 5 dagen

D/H -18

D/H +18

€ 45,00

€ 60,00

€ 10,00

€ 10,00

Registratie ter plaatse SD, LD, SE, XS

W/M-18

W/M+18

Kinder-O

€ 10,00/dag

€ 15,00/dag

€ 1,00/dag

€ 2,00/dag

€ 2,00/dag

-

** Er wordt een waarborg gevraagd van € 50 voor de huur van een SI-vinger. Gelieve het waarborgbedrag niet te storten maar in cash mee te brengen. Bij inlevering van de SI-vinger wordt de waarborg terug gegeven. Een identiteitskaart, een rijbewijs of een credit-card kan eveneens in pand gegeven worden.

 • Betaling per overschrijving uiterlijk op 16/12 (niet voor OV- en FRSO-clubs, zij betalen via de club) naar OV vzw, Koolmijnlaan 185, 3582 Beringen, Belgium.
  CRELAN Bank - IBAN: BE22 1030 6021 5547 - BIC: NICABEBB
 • Adres bank: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.
 • Gelieve op overschrijving als referentie naam van de deelnemers te noteren.
 • Registratie is enkel geldig na volledige betaling. Eventuele bankkosten dienen door de deelnemers zelf betaald te worden.
 • Deelnemers uit niet-euro-landen kunnen mits voorafgaandelijk akkoord via info@sylvester5.be ter plaatse in cash (geen credit-cards) betalen.

Competitie Centrum "CC"

Openingsuren van het secretariaat en voorziene startperiode

DAG van

start

van... tot...

tot
d1 26/12 09.00 u 11.00 u - 13.30 u 15.30 u
d2 27/12 08.30 u 10.00 u - 12.30 u 14.30 u
d3 28/12 08.30 u 10.00 u - 12.30 u 14.30 u
d4 29/12 08.30 u 10.00 u - 12.30 u 14.30 u
d5 30/12 08.30 u 10.00 u - 12.30 u 15.30 u

Start

 • Er zal slechts in uitzonderlijke gevallen rekening gehouden worden met specifieke aanvragen voor de starttijden (vliegverkeer, werk, begeleiding kinderen), aan te vragen vóór 1/12 via info@sylvester5.be
 • Jongeren van de categorie -10 (zowel begeleid als niet-begeleid) hebben een vrije starttijd. Opgelet: begeleiders moeten zelf eerst hun wedstrijd gelopen hebben!!!
 • De borstnummers van leden van OV- en FRSO-clubs kunnen persoonlijk afgehaald worden op hun eerste deelnamedag van de Sylvester.
 • De borstnummers van buitenlandse deelnemers zijn mits volledige betaling verkrijgbaar op het secretariaat.
 • De postenbeschrijving van alle omlopen zijn ter beschikking aan de start (-2 min.).
 • De lopers bieden zich ten laatste 5 minuten voor hun starttijd aan de start aan, voorzien van een volledig zichtbaar Sylvester5-2020-borstnummer en een SI-vinger. Geen start zonder deze attributen! De SI-vinger moet voor de startzone geïnitialiseerd worden door hem eerst in de clearpost te plaatsen (het geluidssignaal geeft aan dat SI-vinger gecleared is) en vervolgens in de checkpost (geluidssignaal geeft aan dat clearing correct was). Op -3 min stappen ze de startzone binnen en lezen hun SI-vinger in in de checkpost waar naam, SI-nummer en borstnummer worden gecontroleerd; op -2 min nemen ze zelf de postenbeschrijving; op -1 min neemt de loper plaats bij de juiste kaartenbak; op het signaal van de startverantwoordelijke neemt men zijn/haar kaart en pas op het startsein (5de biep) vertrekt men.
 • Elke loper is zelf verantwoordelijk voor het initialiseren van zijn SI-vinger alsook voor het nemen van de juiste kaart.
 • Starttijden worden om geen enkele reden gewijzigd.
 • Laatstarters volgen de aanwijzigingen van de startploeg/startverantwoordelijke.
 • De starttijden zijn te raadplegen op de websites www.sylvester5.be, www.helga-o.com en www.orientatie.org
 • Voor startopstelling zie www.olomega.be/news/startopstelling_Sylvester_2019.pdf

Finish

 • Eénmaal de aankomstlijn overschreden is, is de wedstrijd beëindigd. De deelnemer mag de wedstrijdzone niet opnieuw betreden
 • Elke loper is persoonlijk verantwoordelijk voor het stoppen van zijn looptijd op de aankomstlijn en het uitlezen van zijn SI-vinger na de aankomst op het wedstrijdsecretariaat en dit voor het sluiten van de controles.

Uitslagen

 • De wedstrijduitslagen worden uitgehangen in het CC.
 • De definitieve uitslagen worden op de OV-website (www.orientatie.org) en de Sylvester-website (www.sylvester5.be) geplaatst.
 • Voor de -10j die één of meerdere keren begeleid worden, wordt geen eindklassement gemaakt.
 • Voor de omlopen SD, LD, SE, XS wordt enkel een dagklassement gemaakt.

Resultaatverwerking

 • Elke deelnemer krijgt elke wedstrijd punten toegekend volgens het Schots systeem (de winnaarstijd wordt gedeeld door de looptijd en dit quotiënt wordt vermenigvuldigd met 1000; afronding gebeurt naar boven. De winnaar behaalt dus 1000 punten).
 • De 4 beste puntenresultaten per deelnemer komen in aanmerking voor het eindklassement.
 • Deelnemers die minder dan 4 wedstrijden meedoen, worden ook opgenomen in het eindklassement.

Prijsuitreiking

 • De prijsuitreiking heeft plaats op 30/12 om 14u in het CC van de laatste wedstrijd. De eerste drie van elke categorie in het eindklassement winnen een prijs behalve de categorieën D/HB en D/H-10B.
 • D/H-10A en D/H-10B ontvangen allemaal een prijs.
 • Voor de omlopen SD, LD, SE, XS en kinder-O is er geen prijsuitreiking voorzien.

Jury en klachten

 • De namen van de jury (+ de reserven) worden iedere dag uitgehangen in het wedstrijdsecretariaat.
 • De beslissingen van de wedstrijdjury zijn definitief.
 • Elke klacht dient schriftelijk, op het wedstrijdsecretariaat te worden afgegeven ten laatste 2 uren na de laatste start van de betreffende etappe. Voor de laatste etappe: tot 15 minuten na publicatie van de definitieve uitslag.

Wedstrijdinformatie

 • De internationale IOF-reglementen worden toegepast.
 • Het SI-systeem wordt gebruikt. Diegenen die nog geen SI-vinger hebben, kunnen er één huren op het secretariaat (vooraf te reserveren!).
 • Sluiting der controles: 2 uren na de laatste start. Om opgenomen te worden in de uitslag is het noodzakelijk de SI-vinger uit te lezen binnen de 2 uren. Nadien aanpassen is niet meer mogelijk! Deze lopers worden als "did not finish" genoteerd.
 • Respecteer onze natuur en hou het bos en de aankomstzone netjes.
 • Alle deelnemers moeten beschikken over een eigen verzekering. OV-leden zijn verzekerd voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid via hun club/federatie.
 • De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor opgelopen of geleden schade, ook niet tegenover derden. Hetzelfde principe geldt tegenover alle boseigenaars, gemeentelijke verantwoordelijken en ambtenaren van het "Agentschap voor Natuur en Bos".

Veel geluk en oriënteringsplezier!